Sesja XV - 24 lutego 2016 roku 

 

 

 

Załączniki

Uchwała nr XV/78/16 Rady Gminy Słupia z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy Słupia w 2016 roku

Data: 2016-04-12 12:18:36 Rozmiar: 1.49M Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XV/79/16 Rady Gminy Słupia z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Słupi

Data: 2016-04-12 12:18:36 Rozmiar: 232.51k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XV/80/16 Rady Gminy Słupia z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Słupia

Data: 2016-04-12 12:18:36 Rozmiar: 1.64M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 197
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2016-04-12 12:03:32
Czas publikacji: 2016-04-12 12:19:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak