Zarządzenia Wójt Gminy Słupia 

 

 

 

Załączniki

Zarządzenie nr 3/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie: dystrybucji preparatów jodowych w formie tabletek jodowych w ramach działań interwencyjnych w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Słupia

Data: 2016-04-14 11:34:28 Rozmiar: 276.31k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 4/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie określenia wzoru wniosku do dokonania zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury, wzoru wniosku o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury, wzoru odpisu pełnego z księgi rejestrowej oraz wzoru odpisu skróconego z Rejestru Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Słupia

Data: 2016-04-14 11:34:28 Rozmiar: 1.33M Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Słupia

Data: 2016-04-14 11:34:28 Rozmiar: 630.62k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie planu budżetu gminy Słupia i planu finansowego z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2016 rok odrębnymi ustawami

Data: 2016-04-14 11:34:28 Rozmiar: 3.15M Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 7/2016 Wójta - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Słupia z dnia 5 lutego 2016 roku w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w Gminie Słupia w 2016 roku

Data: 2016-04-14 11:34:28 Rozmiar: 287.47k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2016 rok

Data: 2016-04-14 11:34:28 Rozmiar: 580.29k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 10/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie realizacji wytycznych do szkolenia obronnego w Gminie Słupia w 2016 roku

Data: 2016-04-14 11:34:28 Rozmiar: 215.79k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 11/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych w zakresie programu współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Data: 2016-04-14 11:34:28 Rozmiar: 448.84k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Data: 2016-04-14 11:34:28 Rozmiar: 612.75k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 12/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Data: 2016-04-14 11:34:28 Rozmiar: 361.9k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 13/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Data: 2016-04-14 11:34:28 Rozmiar: 584.85k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 15/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Data: 2016-04-14 11:34:28 Rozmiar: 343.87k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie wykonywania planu budżetu Gminy Słupia na 2016 rok

Data: 2016-04-14 11:34:28 Rozmiar: 1.19M Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 17/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Data: 2016-04-14 11:34:28 Rozmiar: 1.17M Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2016 rok

Data: 2016-04-14 11:34:28 Rozmiar: 1.15M Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok

Data: 2016-08-09 14:41:28 Rozmiar: 222.21k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 20/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Data: 2016-08-09 14:41:28 Rozmiar: 671.09k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2016 rok

Data: 2016-08-09 14:41:28 Rozmiar: 527.74k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Data: 2016-08-09 14:41:28 Rozmiar: 652.3k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 24/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2016 rok

Data: 2016-08-09 14:41:28 Rozmiar: 656.96k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 25/16 Wójta Gminy Słupia z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Data: 2016-08-09 14:41:28 Rozmiar: 617.45k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 26/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2016 rok

Data: 2016-08-09 14:41:28 Rozmiar: 416.77k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2016 rok

Data: 2016-08-09 14:41:28 Rozmiar: 523.11k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 28/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Data: 2016-08-09 14:41:28 Rozmiar: 655.89k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 29/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2016 rok

Data: 2016-08-09 14:41:28 Rozmiar: 672.2k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 30/20016 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji w celu dokonania podziału dokumentacji wyborczej na dokumentację niearchiwalną i dokumentację archiwalną oraz przekazania dokumentacji archiwalnej z referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

Data: 2016-08-09 14:41:28 Rozmiar: 199.56k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 31/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji w celu dokonania podziału dokumentacji wyborczej na dokumentację niearchiwalną i dokumentację archiwalną oraz przekazania dokumentacji archiwalnej z wyborów do Rady Gminy Słupia i Wójta Gminy Słupia przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku oraz z wyborów do Sejmu RP i Senatu przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 roku

Data: 2016-08-09 14:41:28 Rozmiar: 215.31k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 32/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych

Data: 2016-08-09 14:41:28 Rozmiar: 181.46k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 33/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2016 rok

Data: 2016-08-09 14:41:28 Rozmiar: 798.34k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 34/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Data: 2016-08-09 14:41:28 Rozmiar: 589.61k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 35/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2016 rok

Data: 2016-08-09 14:41:28 Rozmiar: 578.46k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 36/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Gminie Słupia

Data: 2016-08-09 14:41:28 Rozmiar: 193.49k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 37/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Gminie Słupia

Data: 2016-08-09 14:41:28 Rozmiar: 263.82k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 38/2016 Wójta gminy Słupia z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy w Słupi przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

Data: 2016-08-09 14:41:28 Rozmiar: 216.69k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 39/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Data: 2016-08-09 14:41:28 Rozmiar: 496.89k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 40/16 Wójta Gminy Słupia z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2016 rok

Data: 2016-11-18 09:31:29 Rozmiar: 591.41k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 41 /2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 18 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. kadrowo - płacowych i oświaty

Data: 2016-11-18 09:31:29 Rozmiar: 158.21k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 42/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 18 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku szkolnym 2016/2017

Data: 2016-11-18 09:31:29 Rozmiar: 170.1k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 43/16 Wójta Gminy Słupia z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Data: 2016-11-18 09:31:29 Rozmiar: 787.62k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 44/16 Wójta Gminy Słupia z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2016 rok

Data: 2016-11-18 09:31:29 Rozmiar: 564.27k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 45/16 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2016 rok

Data: 2016-11-18 09:31:29 Rozmiar: 837.58k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 46/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Data: 2016-11-18 09:31:29 Rozmiar: 715.02k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 47/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2016 rok

Data: 2016-11-18 09:31:29 Rozmiar: 682.87k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 48/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 23 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Data: 2016-11-18 09:31:29 Rozmiar: 671.28k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 49/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 23 września 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2016 rok

Data: 2016-11-18 09:31:29 Rozmiar: 507.04k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 50/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Data: 2016-11-18 09:31:29 Rozmiar: 657.45k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 51/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2016 rok

Data: 2016-11-18 09:31:29 Rozmiar: 750.53k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 52/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 września 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego te słuzbę

Data: 2016-11-18 09:31:29 Rozmiar: 374.85k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 53/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 21 października 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Data: 2016-11-18 09:31:29 Rozmiar: 784.75k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 54/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 21 października 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2016 rok

Data: 2016-11-18 09:31:29 Rozmiar: 794.7k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 55/16 Wójta Gminy Słupia z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Słupia

Data: 2016-11-18 09:31:29 Rozmiar: 1.93M Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 56/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2016 rok

Data: 2016-11-18 09:31:29 Rozmiar: 746.85k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 57/2016 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Data: 2016-11-18 09:31:29 Rozmiar: 640.89k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 307
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2016-04-14 10:55:16
Czas publikacji: 2016-11-18 09:31:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak