Sesja nr XIX - 28 czerwca 2016 roku 

 

 

 

Załączniki

Uchwała nr XIX/88/16 Rady Gminy Słupia z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Słupia za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupia za 2015 rok

Data: 2016-07-27 14:36:39 Rozmiar: 181.36k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XIX/89/16 Rady Gminy Słupia z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Słupia

Data: 2016-07-27 14:36:39 Rozmiar: 202.95k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XIX/90/16 Rady Gminy Słupia z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na ternie Gminy Słupia

Data: 2016-07-27 14:36:39 Rozmiar: 192.46k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XIX/91/16 Rady Gminy Słupia z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słupia na lata 2016-2022

Data: 2016-07-27 14:36:39 Rozmiar: 10M Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XIX/92/16 Rady Gminy Słupia z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Panu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Słupia

Data: 2016-07-27 14:36:39 Rozmiar: 152.33k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XIX/93/16 Rady Gminy Słupia z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia

Data: 2016-07-27 14:36:39 Rozmiar: 2.31M Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XIX/94/16 Rady Gminy Słupia z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data: 2016-07-27 14:36:39 Rozmiar: 1.39M Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XIX/95/16 Rady Gminy Słupia z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami kumunalnymi

Data: 2016-07-27 14:36:39 Rozmiar: 414.33k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XIX/96/16 Rady Gminy Słupia z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku

Data: 2016-07-27 14:36:39 Rozmiar: 215.78k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XIX/98/16 Rady Gminy Słupia z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Data: 2016-07-27 14:36:39 Rozmiar: 1.6M Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XIX/97/16 Rady Gminy Słupia z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data: 2016-07-27 14:36:39 Rozmiar: 1.21M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 160
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2016-07-27 14:04:52
Czas publikacji: 2016-07-27 14:36:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak