Sesja XXI - 27 października 2016 roku 

 

 

 

Załączniki

Uchwała nr XXI/103/16 Rady Gminy Słupia z dnia 27 października 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Data: 2016-12-02 08:39:38 Rozmiar: 1.48M Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XXI/104/16 Rady Gminy Słupia z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016 roku

Data: 2016-12-02 08:39:38 Rozmiar: 1.33M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 164
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2016-12-02 08:33:40
Czas publikacji: 2016-12-02 08:39:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak