Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr III/19/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 lutego 2019 roku

2019-02-06 13:45:06
Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2019 rok

2019-02-06 13:43:18
Uchwała nr III/10/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Gminę Słupia

2018-01-25 10:26:04
UCHWAŁA NR XXXV/171/17 RADY GMINY SŁUPIA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2018 rok

2018-01-11 12:54:00
Uchwała Nr III/224/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 września 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupia za I półrocze 2017 roku

2017-10-10 13:19:43
Informacja Wójta gminy Słupia z dnia 28 sierpnia 2017 roku z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

2017-08-31 13:47:30
Informacja Wójta Gminy Słupia z dnia 28 sierpnia 2017 roku z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej i z przebiegu realizacji przedsięwzięcia za I półrocze 2017 rok

2017-08-31 13:45:53
Uchwała Nr III/20/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2017 roku oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Gminę Słupia

2017-01-30 11:07:44
Uchwała Nr XXIII/118/16 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2017-2021

2017-01-16 12:41:31
UCHWAŁA NR XXIII/119/16 RADY GMINY SŁUPIA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2017 rok

2017-01-16 12:31:00