Sesja XXIII - 29 grudnia 2016 roku 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XXIII/123/16 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2016 rok

Data: 2017-03-08 15:01:57 Rozmiar: 936.14k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIII/122/16 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Słupia

Data: 2017-03-08 15:01:57 Rozmiar: 161.5k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIII/121/16 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Słupia na lata 2017-2023

Data: 2017-03-08 15:01:57 Rozmiar: 153.95k Format: .pdf Pobierz

Załącznik do UCHWAŁY NR XXIII/121/16 RADY GMINY SŁUPIA - Strategia Rozwoju Gminy Słupia na lata 2017 - 2023

Data: 2017-03-10 10:31:33 Rozmiar: 2.16M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIII/120/16 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry w 2017 roku

Data: 2017-03-08 15:01:57 Rozmiar: 201.78k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIII/119/16 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-03-08 15:01:57 Rozmiar: 3.83M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIII/118/16 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2017-2021

Data: 2017-03-08 15:01:57 Rozmiar: 1.85M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIII/117/16 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Data: 2017-03-08 15:01:57 Rozmiar: 1.07M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIII/116/16 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Data: 2017-03-08 15:01:57 Rozmiar: 635.92k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIII/115/16 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2017 rok

Data: 2017-03-08 15:01:57 Rozmiar: 479.32k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIII/114/16 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na 2017 rok

Data: 2017-03-08 15:01:57 Rozmiar: 483.8k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIII/113/16 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

Data: 2017-03-08 15:01:57 Rozmiar: 177.91k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIII/112/16 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-03-08 15:01:57 Rozmiar: 516.41k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 162
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2017-03-08 15:01:57
Czas publikacji: 2017-03-10 10:31:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak