Sesja XXIV - 17 lutego 2017 roku 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XXIV/124/17 Rady Gminy Słupia z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Data: 2017-03-08 14:14:22 Rozmiar: 194.92k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIV/125/17 Rady Gminy Słupia z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-03-08 14:14:22 Rozmiar: 850.02k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XXIV/126/17 Rady Gminy Słupia z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia

Data: 2017-03-10 10:16:13 Rozmiar: 1.71M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIV/127/17 Rady Gminy Słupia z dnia 17 lutego 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr IV/21/15 Rady Gminy Słupia z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupia na lata 2014-2032"

Data: 2017-03-08 14:14:22 Rozmiar: 203.33k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 265
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2017-03-08 14:14:22
Czas publikacji: 2017-03-10 10:16:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak