Sesja XXV - 31 marca 2017 roku 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XXV/128/17 Rady Gminy Słupia z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Data: 2017-04-10 14:55:21 Rozmiar: 233.78k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXV/129/17 Rady Gminy Słupia z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupia

Data: 2017-04-10 14:55:21 Rozmiar: 175.28k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXV/130/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Słupia

Data: 2017-04-10 14:55:21 Rozmiar: 144.14k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXV/131/2017 Rady Gminy Słupia z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie określenia zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupia, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze

Data: 2017-04-10 14:55:21 Rozmiar: 165.56k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXV/132/2017 Rady Gminy Słupia z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupia na lata 2017-2021

Data: 2017-04-10 14:55:21 Rozmiar: 1.08M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXV/133/2017 Rady Gminy Słupia z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-04-10 14:55:21 Rozmiar: 913.02k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 131
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2017-04-10 14:55:21
Czas publikacji: 2017-04-10 14:55:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak