Zarządzenia Wójta Gminy Słupia  

 

 

 

Załączniki

Zarządzenie nr 1/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupi

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 153.18k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Słupi Pani Justyny Zdun

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 161.22k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 3/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie planu budżetu gminy Słupia i planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2017 rok odrębnymi ustawami

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 1.85M Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych w zakresie programu współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 362.85k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego i utworzenia Autonomicznego Stanowiska Komputerowego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli " zastrzeżone" w Urzędzie Gminy w Słupi

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 238.01k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 7/2017 Wójta - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Słupia z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie: realizacji zadań obrony cywilnej w Gminie Słupia w 2017 roku

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 231.51k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie: realizacji wytycznych do szkolenia obronnego w Gminie Słupia w 2017 roku

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 169.97k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 496.42k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 495.22k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 526.79k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 553.07k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 772.39k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 18 kwietnia 2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 313.29k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 359.27k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 500.68k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 483.46k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 490.8k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 321.35k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 20/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 283.1k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 418.84k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 22/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze oraz udzielenia pełnomocnictwa

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 363.76k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 23/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 643.7k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 24/2017 Wójta gminy Słupia z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 501.87k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 26/2017 Wójta gminy Słupia z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 834.78k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 27/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 342.82k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 28/2017 Wójta gminy Słupia z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 393.27k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 29/2017 Wójta gminy Słupia z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupia na lata 2017-2021

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 585.83k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 31/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na zniszczenie

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 154.83k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 32/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 14 lipca 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 470.75k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 321.71k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 34/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 750.97k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie 35/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 525.72k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 37/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 212.64k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-08-11 09:10:32 Rozmiar: 286.89k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 39/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-11-22 11:08:03 Rozmiar: 437.37k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 40/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych w zakresie programu współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Data: 2017-11-22 11:08:03 Rozmiar: 357.98k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 41/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Słupia na lata 2017-2021

Data: 2017-11-22 11:08:03 Rozmiar: 763.45k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 42/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze

Data: 2017-11-22 11:08:03 Rozmiar: 134.33k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 43/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji socjalnej

Data: 2017-11-22 11:08:03 Rozmiar: 132.39k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 44/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla realizacji projektu " nwe oblicze zespołu " Ziemia Słupiecka"" w ramach pomocy finansowej z Województwa Łódzkiego

Data: 2017-11-22 11:08:03 Rozmiar: 341.65k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-11-22 11:08:03 Rozmiar: 313.18k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 48 /2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 28 września 2017 rok

Data: 2017-11-22 11:08:03 Rozmiar: 1.1M Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 49/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-11-22 11:08:03 Rozmiar: 703.31k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-11-22 11:08:03 Rozmiar: 712.55k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupia z dnia 3 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2017 roki

Data: 2017-11-22 11:08:03 Rozmiar: 341.45k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 53/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 13 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-11-22 11:08:03 Rozmiar: 675.73k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 54/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 13 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-11-22 11:08:03 Rozmiar: 408.64k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 55/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-11-22 11:08:03 Rozmiar: 667.93k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 56/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia 2017 rok

Data: 2017-11-22 11:08:03 Rozmiar: 527.87k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 57/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 24 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-11-22 11:08:03 Rozmiar: 687.58k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 58/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 24 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-11-22 11:08:03 Rozmiar: 644.31k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 59/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 października 2017 roku w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-11-22 11:08:03 Rozmiar: 704.44k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 60/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-11-22 11:08:03 Rozmiar: 761.12k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 61/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2018-04-04 09:39:30 Rozmiar: 774.83k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 63/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2018-04-04 09:39:30 Rozmiar: 941.86k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 64/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2018-04-04 09:39:30 Rozmiar: 1.21M Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 66/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2017 roku

Data: 2018-04-04 09:39:30 Rozmiar: 948.98k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 67/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej Urzędu Gminy w Słupi w 2017 roku

Data: 2018-04-04 09:39:30 Rozmiar: 926.81k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 68/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 roku

Data: 2018-04-04 09:39:30 Rozmiar: 910.86k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 69/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2018-04-04 09:39:30 Rozmiar: 632.04k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 71/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 roku

Data: 2018-04-04 09:39:30 Rozmiar: 1.01M Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 72/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2018-04-04 09:39:30 Rozmiar: 903.71k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 73/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 15 grudnia 2017 roku zmieniające Zarządzenie nr 71/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2018-04-04 09:39:30 Rozmiar: 637.26k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 73A/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2018-04-04 09:39:30 Rozmiar: 699.87k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 74/2017 Wójt Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian budżecie Gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2018-04-04 09:39:30 Rozmiar: 729.12k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 76/2017 Wójta Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Słupi

Data: 2018-04-04 09:39:30 Rozmiar: 660.99k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 160
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2017-08-11 09:10:32
Czas publikacji: 2018-04-04 09:39:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak