Sesja XXIX - 28 lipca 2017 roku 

 

 

 

Załączniki

Uchwała nr XXIX/144/17 Rady Gminy Słupia z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Słupia innym instrumentem płatniczym

Data: 2017-11-15 10:32:19 Rozmiar: 148.77k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XXIX/145/17 Rady gminy Słupia z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupia na lata 2017-2021

Data: 2017-11-15 10:32:19 Rozmiar: 1.09M Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XXIX/146/17 Rady Gminy Słupia z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-11-15 10:32:19 Rozmiar: 1.56M Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XXIX/147/17 Rady Gminy Słupia z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowania zadania " budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiornika wyrównawczego na terenie Gminy Słupia" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Data: 2017-11-15 10:32:19 Rozmiar: 212.32k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 81
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2017-11-15 10:32:19
Czas publikacji: 2017-11-15 10:32:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak