Sesja XXXI - 26 września 2017 roku 

 

 

 

Załączniki

Uchwała nr XXXI/151/17 Rady gminy Słupia z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupia na lata 2017-2021

Data: 2017-11-15 11:07:00 Rozmiar: 1.32M Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XXXI/152/17 Rady Gminy Słupia z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-11-15 11:07:00 Rozmiar: 2.37M Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XXXI/153/17 Rady Gminy Słupia z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiornika wyrównawczego na ternie Gminy Słupia " w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego

Data: 2017-11-15 11:07:00 Rozmiar: 223.71k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XXXI/154/17 Rady Gminy Słupia z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie deficytu budżetu

Data: 2017-11-15 11:07:00 Rozmiar: 177.55k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XXXI/155/17 Rady gminy Słupia z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie budżetu

Data: 2017-11-15 11:07:00 Rozmiar: 187.97k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XXXI/156/17 Rady Gminy Słupia z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie deficytu budżetu

Data: 2017-11-15 11:07:00 Rozmiar: 182.88k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 96
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2017-11-15 11:07:00
Czas publikacji: 2017-11-15 11:07:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak