Sesja XXXIII - 30 października 2017 roku 

 

 

 

Załączniki

uchwała nr XXXIII/159/17 Rady Gminy Słupia Słupia z dnia 30 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słupi na ośmioletnią Szkołę podstawową w Słupi

Data: 2017-11-15 11:31:27 Rozmiar: 167.88k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XXXIII/160/17 Rady Gminy Słupia z dnia 30 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze na ośmioletnią Szkołę Podstawową w Winnej Górze

Data: 2017-11-15 11:31:27 Rozmiar: 166.78k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XXXIII/161/17 Rady Gminy Słupia z dnia 30 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Data: 2017-11-15 11:31:27 Rozmiar: 380.95k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XXXIII/162/17 Rady Gminy Słupia z dnia 30 października 2017 roku zmieniająca uchwałę nr XIV/68/15 Rady gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej organizacyjnej jednostek organizacyjnych gminy Słupia

Data: 2017-11-15 11:31:27 Rozmiar: 152.81k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XXXIII/163/17 Rady Gminy Słupia z dnia 30 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia

Data: 2017-11-15 11:31:27 Rozmiar: 377.97k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XXXIII/164/17 Rady Gminy Słupia z dnia 30 października 2017 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data: 2017-11-15 11:31:27 Rozmiar: 340.25k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XXXIII/165/17 Rady Gminy Słupia z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2017-11-15 11:31:27 Rozmiar: 1.29M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 129
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2017-11-15 11:31:27
Czas publikacji: 2017-11-15 11:31:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak