Sesja XXXV - 28 grudnia 2017 roku 

 

 

Miejsce ogłoszenia:

http://dziennik.lodzkie.eu/#/actbymonths

 

Załączniki

Uchwała nr XXXV/170/17 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2018-2022

Data: 2018-02-01 11:28:55 Rozmiar: 4M Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XXXV/171/17 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2018 roku

Data: 2018-02-01 11:28:55 Rozmiar: 4.36M Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XXXV/172/17 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia możliwości składowania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Data: 2018-02-01 11:28:55 Rozmiar: 201.06k Format: .pdf Pobierz

uchwala nr XXXV/173/17 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowania porad lekarza psychiatry w 2018 roku

Data: 2018-02-01 11:28:55 Rozmiar: 197.43k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XXXV/174/17 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Data: 2018-02-01 11:28:55 Rozmiar: 1.38M Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XXXV/175/17 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Data: 2018-02-01 11:28:55 Rozmiar: 721.98k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XXXV/176/17 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-02-01 11:28:55 Rozmiar: 184.05k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XXXV/177/17 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

Data: 2018-02-01 11:28:55 Rozmiar: 154.88k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XXXV/178/17 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na 2018 rok

Data: 2018-02-01 11:28:55 Rozmiar: 176.04k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XXXV/179/17 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji budżetu i Finansów na 2018 rok

Data: 2018-02-01 11:28:55 Rozmiar: 174.58k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XXXV/180/17 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości - http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=286

Data: 2018-02-01 11:28:55 Rozmiar: 146.9k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XXXV/181/17 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem raku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Data: 2018-02-01 11:28:55 Rozmiar: 402.54k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XXXV/182/17 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Słupia na 2017 rok

Data: 2018-02-01 11:28:55 Rozmiar: 526.89k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 123
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2018-02-01 11:28:55
Czas publikacji: 2018-02-01 12:25:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak