Zarządzenia Wójta Gminy Słupia 

 

 

 

Załączniki

Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie planu budżetu gminy Słupia i planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2018 rok odrębnymi ustawami

Data: 2018-04-04 09:07:30 Rozmiar: 3.59M Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-04-04 09:07:30 Rozmiar: 354.22k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-04-04 09:07:30 Rozmiar: 374.91k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 3A/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-04-04 09:07:30 Rozmiar: 794.79k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie realizacji wytycznych do szkolenia obronnego w Gminie Słupia

Data: 2018-04-04 09:07:30 Rozmiar: 214.02k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 5/2018 Wójta - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Słupia z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w Gminie Słupia w 2018 roku

Data: 2018-04-04 09:07:30 Rozmiar: 324.51k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-04-04 09:07:30 Rozmiar: 554.68k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych w zakresie programu współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Data: 2018-04-04 09:07:30 Rozmiar: 465.68k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych w zakresie programu współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Data: 2018-04-04 09:07:30 Rozmiar: 467.08k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-06-15 10:48:00 Rozmiar: 832.59k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupi

Data: 2018-06-15 10:15:25 Rozmiar: 1.43M Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-06-15 10:48:00 Rozmiar: 500.24k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-06-15 10:48:00 Rozmiar: 549.83k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 13/2018 Wójta gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-06-15 10:48:00 Rozmiar: 515.62k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupia na lata 2018-2028

Data: 2018-06-15 10:48:00 Rozmiar: 975.96k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 16/208 Wójta Gminy Słupia z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-06-15 10:48:00 Rozmiar: 485.24k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie zmainy planu finansowego budżetu Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-06-15 10:48:00 Rozmiar: 447.51k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Słupi

Data: 2018-11-30 12:27:59 Rozmiar: 194.58k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 18A/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz Politykę Kluczy służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Słupia

Data: 2018-11-30 12:27:59 Rozmiar: 300.61k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-06-15 10:48:00 Rozmiar: 650.7k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-06-15 10:48:00 Rozmiar: 618.66k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-06-15 10:48:00 Rozmiar: 286.35k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie wykonania planu budżetu Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-11-30 12:27:59 Rozmiar: 493.6k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 23/2018 Wójta Gminy Słupia Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie organizacji punktu kontaktowego Host Nation Support ( HNS ) na terenie Gminy Słupia

Data: 2018-06-15 10:48:00 Rozmiar: 213.25k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-10-19 10:53:46 Rozmiar: 882.02k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-10-19 10:53:46 Rozmiar: 786.7k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-10-19 10:53:46 Rozmiar: 596.94k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury

Data: 2018-10-19 10:53:46 Rozmiar: 154.72k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla realizacji projektu "Z instrumentem za pan brat, nauczymy się grać- muzyka rozwija" w ramach pomocy finansowej z Województwa Łódzkiego

Data: 2018-10-19 10:53:46 Rozmiar: 639.74k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zasad rachunkowości dla realizacji projektu "Doposażenie stołówki szkolnej" w ramach pomocy finansowej z Województwa Łódzkiego

Data: 2018-10-19 10:53:46 Rozmiar: 637.62k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla realizacji zadania "Remont wraz z wyposażeniem boiska sportowego w miejscowości Słupia" w ramach pomocy finansowej z Województwa Łódzkiego

Data: 2018-10-19 10:53:46 Rozmiar: 575.96k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-10-19 10:53:46 Rozmiar: 629.86k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-10-19 10:53:46 Rozmiar: 621.71k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - poinspektora ds. gospodarki komunalnej i promocji w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Data: 2018-10-19 10:53:46 Rozmiar: 203.83k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 36/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Data: 2018-10-19 10:53:46 Rozmiar: 715.25k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 37/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-10-19 11:25:59 Rozmiar: 706.86k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Data: 2018-10-19 11:25:59 Rozmiar: 197.53k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 39/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-10-19 11:25:59 Rozmiar: 802.78k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 40/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-10-19 12:00:28 Rozmiar: 672.27k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie wykonania planu budżetu Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-10-19 12:00:28 Rozmiar: 1.54M Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 43/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-10-19 12:00:28 Rozmiar: 769.4k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 44/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-10-19 12:10:20 Rozmiar: 388.76k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 45/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych

Data: 2018-10-19 12:10:20 Rozmiar: 199.06k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-10-19 12:10:20 Rozmiar: 736.73k Format: .pdf Pobierz

Zarządzienie nr 48/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-10-19 13:44:59 Rozmiar: 695.67k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 28 września 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrzenego oficjalnego fanpage'a Gminy Słupia na portalu społecznościowym Facebook

Data: 2018-11-30 12:27:59 Rozmiar: 692.03k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 12 października 2018 roku w sprawie wykonania planu budżetu Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-11-30 12:27:59 Rozmiar: 722.16k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-11-30 12:27:59 Rozmiar: 768.91k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowania budżetu Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-11-30 12:27:59 Rozmiar: 1.05M Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu roku 2018

Data: 2018-11-30 12:27:59 Rozmiar: 202.15k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-11-30 12:27:59 Rozmiar: 1.02M Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-11-30 12:27:59 Rozmiar: 702.07k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-11-30 12:27:59 Rozmiar: 682.29k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-11-30 12:27:59 Rozmiar: 617.98k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2019-01-21 12:10:52 Rozmiar: 1.03M Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2019-01-21 12:10:52 Rozmiar: 1.05M Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Słupi

Data: 2019-01-21 12:10:52 Rozmiar: 184.65k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Słupi i jednostek organizacyjnych

Data: 2018-11-29 14:59:56 Rozmiar: 194.43k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej majątku Urzędu Gminy w Słupi w 2018 roku

Data: 2019-01-21 12:10:52 Rozmiar: 895.03k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2019-01-21 12:10:52 Rozmiar: 604.88k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 65A/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Gminy Słupia na 2018 roku

Data: 2019-01-21 12:10:52 Rozmiar: 833.79k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie wykonywania planu budżetu Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2019-01-21 12:10:52 Rozmiar: 870.22k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Data: 2019-01-21 12:10:52 Rozmiar: 251.08k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2019-01-21 12:10:52 Rozmiar: 764.12k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2019-01-21 12:10:52 Rozmiar: 1.6M Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia procedury określającej sposób monitorowania satysfakcji Klienta Urzędu Gminy w Słupi w zakresie zarządzania nieruchomościami wypłaconej w ramach projektu pn.: "Nowoczesne urzędy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Data: 2019-01-21 12:10:52 Rozmiar: 1.24M Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia procedury określającej sposób monitorowania satysfakcji Klienta Urzędu Gminy w Słupi wypłaconej w ramach projektu pn.: "Nowoczesne urzędy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Data: 2019-01-21 12:10:52 Rozmiar: 1.28M Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecieGminy Słupia na 2018 rok

Data: 2019-01-21 12:10:52 Rozmiar: 590.88k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2019-01-21 12:10:52 Rozmiar: 407.15k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2019-01-21 12:10:52 Rozmiar: 369.65k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 74A/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wykonywania planu budżetu Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2019-01-21 12:10:52 Rozmiar: 880.5k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 Grudnia 2018 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Słupi

Data: 2019-01-21 12:10:52 Rozmiar: 177.28k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 163
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Paulina Ziółczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2018-06-15 10:48:00
Czas publikacji: 2019-01-21 13:36:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak