Sprawozdania okresowe 

 

 

 

Załączniki

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Data: 2018-10-29 14:51:04 Rozmiar: 380.57k Format: .pdf Pobierz

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Data: 2018-10-29 14:51:04 Rozmiar: 66.95k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Data: 2018-10-29 14:51:04 Rozmiar: 391.09k Format: .pdf Pobierz

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Data: 2018-10-29 14:51:04 Rozmiar: 1.93M Format: .pdf Pobierz

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Data: 2018-10-29 14:51:04 Rozmiar: 3.78M Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Data: 2018-10-29 14:51:04 Rozmiar: 727.38k Format: .pdf Pobierz

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Data: 2018-10-29 14:51:04 Rozmiar: 703.47k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Data: 2018-10-29 14:51:04 Rozmiar: 929.45k Format: .pdf Pobierz

Rb - 27S sprawozdanie wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Data: 2018-10-29 14:51:04 Rozmiar: 3.33M Format: .pdf Pobierz

Rb-28S sprawozdanie wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Data: 2018-10-29 14:51:04 Rozmiar: 5.97M Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Data: 2018-10-29 14:51:04 Rozmiar: 788.08k Format: .pdf Pobierz

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Data: 2018-10-29 14:51:04 Rozmiar: 717.42k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Data: 2018-10-29 14:51:04 Rozmiar: 942.54k Format: .pdf Pobierz

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Data: 2018-10-29 14:51:04 Rozmiar: 3.52M Format: .pdf Pobierz

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Data: 2018-10-29 14:51:04 Rozmiar: 6.43M Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018

Data: 2018-10-29 14:51:04 Rozmiar: 1.06M Format: .pdf Pobierz

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Data: 2018-10-29 14:51:04 Rozmiar: 711.29k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Data: 2018-10-29 14:51:04 Rozmiar: 783.79k Format: .pdf Pobierz

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 marca roku 2018

Data: 2018-10-29 14:51:04 Rozmiar: 2.95M Format: .pdf Pobierz

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31 marca roku 2018

Data: 2018-10-29 14:51:04 Rozmiar: 5.74M Format: .pdf Pobierz

Rb - 27S za II kw. 2018

Data: 2018-10-18 10:04:41 Rozmiar: 3.27M Format: .pdf Pobierz

Rb - 28S za II kw. 2018

Data: 2018-10-18 10:12:24 Rozmiar: 5.98M Format: .pdf Pobierz

Rb - NDS za II kw. 2018

Data: 2018-10-18 10:12:24 Rozmiar: 1.03M Format: .pdf Pobierz

Rb - N za II kw. 2018

Data: 2018-10-18 10:12:24 Rozmiar: 690.21k Format: .pdf Pobierz

Rb - Z za II kw. 2018

Data: 2018-10-18 10:12:24 Rozmiar: 769.91k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 61
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Paulina Ziółczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Mikina
Czas wytworzenia: 2018-10-17 09:31:03
Czas publikacji: 2018-10-29 14:51:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak