Opinie RIO 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr III/70/2017 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Słupia z wykonania budżetu za 2016 rok

Data: 2018-04-19 13:44:26 Rozmiar: 209.11k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/10/2018 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Gminę Słupia

Data: 2018-04-19 14:00:59 Rozmiar: 734.12k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr III/283/2017 w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-04-19 14:00:59 Rozmiar: 466.75k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr III/284/2017 w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Gminy Słupia w 2018 roku

Data: 2018-04-19 14:00:59 Rozmiar: 591.48k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr III/285/2017 w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słupia na lata 2018-2022

Data: 2018-04-19 14:00:59 Rozmiar: 531.29k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/63/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Gminę Słupia

Data: 2018-04-27 14:36:16 Rozmiar: 1022.92k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 117
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Mikina
Czas wytworzenia: 2018-04-27 14:36:16
Czas publikacji: 2018-04-27 14:36:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak