Sesja XXXVII - 22 marca 2018 roku 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XXXVII/189/18 Rady Gminy Słupia z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Słupia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Data: 2018-04-23 10:24:39 Rozmiar: 565.91k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVII/190/18 Rady Gminy Słupia z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia na 2018 roku"

Data: 2018-04-23 10:24:39 Rozmiar: 1.37M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVII/191/18 Rady Gminy Słupia z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Data: 2018-04-23 10:24:39 Rozmiar: 358.76k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVII/192/18 Rady Gminy Słupia z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie deficytu budżetu

Data: 2018-04-23 10:24:39 Rozmiar: 239.69k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVII/193/18 Rady Gminy Słupia z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie deficytu budżetu

Data: 2018-04-23 10:24:39 Rozmiar: 243.75k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVII/194/18 Rady Gminy Słupia z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupia na lata 2018-2022

Data: 2018-04-23 10:24:39 Rozmiar: 1.95M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVII/195/18 Rady Gminy Słupia z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-04-23 10:24:39 Rozmiar: 1.79M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVII/187/18 Rady Gminy Słupia z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupia

Data: 2018-04-23 10:24:39 Rozmiar: 179.53k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVII/188/18 Rady Gminy Słupia z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Data: 2018-04-23 10:24:39 Rozmiar: 250.22k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 86
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2018-04-23 10:24:39
Czas publikacji: 2018-04-23 10:24:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak