Sesja XLI - 26 czerwca 2018 roku 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XLI/207/18 Rady Gminy Słupia z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Słupia za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupia za 2017 rok

Data: 2018-10-17 08:23:14 Rozmiar: 161.66k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLI/208/18 Rady Gminy Słupia z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Słupia w 2017 roku

Data: 2018-10-17 08:23:14 Rozmiar: 181.58k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLI/209/18 Rady Gminy Słupia z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Słupia na lata 2018-2025

Data: 2018-10-17 08:23:14 Rozmiar: 166.76k Format: .pdf Pobierz

Załącznik do Uchwały Nr XLI/209/18 Rady Gminy Słupia z dnia 26 czerwca 2018 roku

Data: 2018-10-17 08:23:14 Rozmiar: 691.84k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLI/210/18 Rady Gminy Słupia z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupia na lata 2018-2028

Data: 2018-10-17 08:23:14 Rozmiar: 2.21M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLI/211/18 Rady Gminy Słupia z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-10-17 08:23:14 Rozmiar: 2.11M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 45
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Paulina Ziółczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2018-10-17 08:23:14
Czas publikacji: 2018-10-17 08:23:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak