Sesja XLII - 28 sierpnia 2018 roku 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XLII/212/18 Rady Gminy Słupia z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupia

Data: 2018-10-17 11:07:27 Rozmiar: 1.47M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLII/213/18 Rady Gminy Słupia z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Słupia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Data: 2018-10-17 11:07:27 Rozmiar: 294.49k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLII/214/18 Rady Gminy Słupia z dnia 28 sierpnia 2918 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Słupia

Data: 2018-10-17 14:13:38 Rozmiar: 254.12k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLII/215/18 Rady Gminy Słupia z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Słupia

Data: 2018-10-17 14:13:38 Rozmiar: 242.19k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLII/216/18 Rady Gminy Słupia z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupia

Data: 2018-10-17 14:13:38 Rozmiar: 233.64k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLII/217/18 Rady Gminy Słupia z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupia na lata 2018-2028

Data: 2018-10-17 14:13:38 Rozmiar: 2.21M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLII/218/18 Rady Gminy Słupia z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-10-17 14:13:38 Rozmiar: 2.25M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 52
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Paulina Ziółczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2018-10-17 11:07:26
Czas publikacji: 2018-10-17 14:30:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak