Sesja XLIV - 12 października 2018 roku 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XLIV/220/18 Rady Gminy Słupia z dnia 12 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Data: 2018-11-08 14:58:36 Rozmiar: 1.97M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLIV/221/18 Rady Gminy Słupia z dnia 12 października 2018 roku zmianiająca uchwałę Nr XXXIX/204/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia

Data: 2018-11-08 14:58:36 Rozmiar: 207.6k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLIV/222/18 Rady Gmniy Słupia z dnia 12 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok

Data: 2018-11-08 14:58:36 Rozmiar: 2.04M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 52
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Paulina Ziółczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2018-11-08 14:58:35
Czas publikacji: 2018-11-08 14:58:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak