Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-19 15:14:36 Aktualna uchwała budżetowa i uchwała wieloletniej prognozy finansowej / Aktualna uchwała budżetowa i uchwała wieloletniej prognozy finansowej Anna Nockowska Edycja artykułu
2018-04-19 15:11:17 Uchwała o emisji obligacji / Uchwała o emisji obligacji Anna Nockowska Publikacja artykułu
2018-04-19 14:00:59 Opinie RIO / Opinie RIO Anna Nockowska Edycja artykułu
2018-04-19 13:44:26 Opinie RIO / Opinie RIO Anna Nockowska Publikacja artykułu
2018-04-19 13:30:45 Sprawozdania finansowe ( na koniec lat 2015- 2017 ) / Sprawozdania finansowe ( na koniec lat 2015- 2017 ) Anna Nockowska Edycja artykułu
2018-04-19 13:11:12 Sprawozdania finansowe ( na koniec lat 2015- 2017 ) / Sprawozdania finansowe ( na koniec lat 2015- 2017 ) Anna Nockowska Publikacja artykułu
2018-04-19 12:43:55 Sprawozdania roczne z wykonana budżetu jednostki / Sprawozdania roczne z wykonana budżetu jednostki Anna Nockowska Publikacja artykułu
2018-04-19 11:52:21 Aktualna uchwała budżetowa i uchwała wieloletniej prognozy finansowej / Aktualna uchwała budżetowa i uchwała wieloletniej prognozy finansowej Anna Nockowska Publikacja artykułu
2018-04-13 13:17:47 Ogłoszenia / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SŁUPIA o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr SKI4430A, wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja ma składać się z: wieży stalowej konstrukcji kratowej o wysokości trzonu 60 metrów, oraz łącznej wysokości do 65 m, anten sektorowych zawieszonych na wysokości 58,0 m n.p.t., anten radiolinii, fundamentu, urządzeń nadawczo-odbiorczych umieszczonych na gruncie, niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami, ogrodzenia o długości ok. 20m, linii WLZ. Lokalizacja inwestycji: Gmina Słupia, obręb 0007 Słupia, działka o numerze ewidencyjnym 879 i 880 Anna Nockowska Publikacja artykułu
2018-04-13 08:44:14 Informacje o sesjach Rady Gminy Słupia / Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Gminy Słupia, która odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 roku Anna Nockowska Publikacja artykułu